Szükséges iratok

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • beiratkozási kérelem – nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető
  • eredeti érettségi diploma, valamint az érettségi diploma egyszerű fénymásolata* vagy a 2020-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű igazolás eredetije és egyszerű fénymásolata, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyeket*
  • a középiskolai jegyek anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata (Foaia Matricolă) 
  • születési bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata*
  • személyi igazolvány egyszerű fénymásolata 

​Esetenként szükséges még:

  • házassági bizonyítvány vagy egyéb névváltoztatást igazoló irat eredetije és egyszerű fénymásolata*

*A fénymásolatot a beiratkozásnál a titkársága hitelesíti az eredeti dokumentum felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a diploma eredeti példányát.

A Bihar megyében lakóhellyel NEM rendelkező jelentkezők e-mailben is jelentkezhetnek a dokumentumok szkennelt változatának megküldésévél, az alábbi e-mail címen: 

mernok@partium.ro