Bemutatás

Vidékfejlesztési agrármérnök

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak indul a Partiumi Keresztény Egyetemen a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara kihelyezett képzése formájában. A megszerzendő szakképzettség hivatalos megnevezése: vidékfejlesztési agrármérnök. Az akkreditált képzés időtartama 7 félév, a helyek száma pedig 40 (20 tandíjmentes és 20 önköltséges).

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A hallgatók egyaránt szert tesznek gazdaságtudományi, agrártechnológiai és agrártermészettudományi, agrárgazdasági és vállalkozási, regionális és vidékfejlesztési alapismeretekre, illetve a vidékgazdaság működésének, annak gazdasági-, társadalmi összefügéseinek elméleti és gyakorlati kérdéseihez kapcsolódó speciális ismeretekre. A szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt ezen ismeretek gyakorlatba való ültetésére.

Ügyintézés/ Program cu publicul

hétfő-péntek/ luni-vineri: 09.00-11.00

 

Elérhetőség/ Contact:

e-mail: mernok@partium.ro

tel.: +40748401532